• Следващата основа на селското стопанство – прозрачен растеж и управление
    Няма коментари за Следващата основа на селското стопанство – прозрачен растеж и управление

    Преди повече от 2 века английският агроном  Джетро Тъл експериментира с различни техники в селското стопанство и поставя началото на революция в земеделието. Недоволен от традиционния за онези времена метод на ръчно посяване, при което се пилеят семена, иноваторът изобретява теглената от кон редосеялка.  На практика този гениален инструмент се превръща в ключа към съвременното разбиране за земеделие. В списъка на забележителните предприемачи в селското стопанство се откроява още едно име – това на Робърт Бейкуел, който въвежда нови методи в животновъдството. Те съществено подобряват качеството на отглежданите във Великобритания  говеда, овце и коне. През 20 век се оформя още една забележителна трансформация в земеделието. Американският генетик и агроном Норман Борлоуг, на когото често се приписва заслугата, че буквално е спасил живота на милиони хора, вдъхновява зелената революция. Един от най-великите умове на миналия век разработва нови сортове семена за засяването на пшеница. Така  той предотвратява недохранването и гладната смърт,  които грозят голяма част от населението на развиващия се свят през втората половина на миналия век. Работата на Тъл, Бейкуел и Борлоуг, а и много други след тях, е концентрирана върху подобряването на производителността на селското стопанство. Селското стопанство претърпява своя възход благодарение на тези открития, но от тогава в тази област не се случват много революционни открития. Както земеделски стопани, така и предприемачи много пъти са повдигали въпроса за начините, по които напредъкът в технологиите и селското стопанство се обединяват , за да разрешат редица  съвременни препятствия. Сега, в началото на второто хилядолетие най-голямото предизвикателство пред професионалистите от селското стопанство, независимо от техния вид и размер, е увеличаването на производителността, като същевременно се намали разходът на ресурси и се сведе до минимум негативното влияние върху околната среда. Последиците от изменението на климата са допълнителна заплаха. Освен това предвид факта, че населението на света ще нарасне до 9 милиарда души до 2050 г., е очевидно, че имаме нужда от иновативни идеи.  Необходима е многообразна и интегрирана стратегия, която да доведе до устойчив и прозрачен растеж на добивите от селскостопанска дейност. Ето и един не толкова забавен факт – ще отнеме 159817 години всички земеделски производители на анализират всички  данни за своите стопанства  и да пласират цялата си продукция. Може ли обаче анализът на информация да се случи за няколко минути? Възможно ли е да продадеш продукцията си за 1 час? Очевидно е, че с толкова бавни процеси устойчивият и прозрачен растеж на селското стопанство не е гарантиран. И така –…

    Share
    Read more

Back to Top